فروش سمند LX در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 28,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,450,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir