فروش سمند LX در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 28,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

سیستان و بلوچستان - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir