فروش سمند LX در کهگیلویه و بویراحمد مدل 1345

سمند، LX، 1345

کهگیلویه و بویراحمد

کارکرد : 288,000 کیلومتر قیمت : 16,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
31,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
325,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir