فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
14,400 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1398

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
84,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

قزوین - 10 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir