فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1398

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

مازندران - 3 هفته پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1398

یزد - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir