فروش ساینا EX دنده ای در البرز مدل 1396

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

قم - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

مازندران - 4 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir