فروش سمند LX در سمنان مدل 1396

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 35,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
15,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1388

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1383

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
420,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir