فروش سمند LX در سمنان مدل 1396

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 35,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir