فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 23,500 کیلومتر قیمت : 1,050,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

قم - 1 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir