فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 23,500 کیلومتر قیمت : 1,050,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
45,700 کیلومتر
قیمت
118,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

قم - 4 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir