فروش سمند LX در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
24,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1387

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
326,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com