فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2010

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
820,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
780,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
472,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir