فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2010

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
133 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir