فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1389

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
264,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir