فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1389

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir