فروش سمند LX در البرز مدل 1389

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

اردبیل - 3 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir