فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 260,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir