فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 143,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
970,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 12 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir