فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 143,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir