فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1397

کارکرد : 60 کیلومتر قیمت : 280,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1394

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
41,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
8,100 کیلومتر
قیمت
26,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir