فروش نیسان تی ینا در اصفهان مدل 1392

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
256,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir