فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 198,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
503,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

بوشهر - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir