فروش رنو داستر در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 166,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
56,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2015

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

رنو، داستر، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
1,180,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

رنو، داستر، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
1,160,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2016

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir