فروش هیوندای جنسیس در گیلان مدل 2013

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

همدان - 6 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
382,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir