فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 18,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,200,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
14,400 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
3,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

همدان - 9 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,200,000
منبع آگهی
otex.ir