فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
28,300 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
otex.ir