فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

بوشهر - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir