فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 335,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir