فروش رنو پارس تندر در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 49,400,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، پارس تندر، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، پارس تندر، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
74,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، پارس تندر، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
17 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، پارس تندر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، پارس تندر، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، پارس تندر، 1388

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، پارس تندر، 1395

کردستان - 3 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، پارس تندر، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir