فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2008

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
93,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، آزرا، 2010

کرمان - 2 سال پیش

کارکرد
90 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

یزد - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir