فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2008

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

قزوین - 10 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir