فروش دوو سیلو در تهران مدل 1380

کارکرد : 231,000 کیلومتر قیمت : 18,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1381

زنجان - 3 سال پیش

کارکرد
560,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1378

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
314,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

دوو، سیلو، 1380

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
317,000 کیلومتر
قیمت
15,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

دوو، سیلو، 1381

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
146,800 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1380

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1382

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1379

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
11,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1382

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir