فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir