فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
117 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir