فروش هیوندای جنسیس در آذربایجان غربی مدل 2011

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 198,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

بوشهر - 10 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir