فروش هیوندای جنسیس در آذربایجان غربی مدل 2011

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 198,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

همدان - 6 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
382,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir