فروش سمند LX در مرکزی مدل 1384

کارکرد : 84,000 کیلومتر قیمت : 15,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,500 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
276,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir