فروش هیوندای جنسیس در کرمانشاه مدل 2012

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

هرمزگان - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir