فروش هیوندای جنسیس در کرمانشاه مدل 2012

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
1,980,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com