فروش سمند LX در تهران مدل 1394

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 27,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

آذربایجان غربی - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
3,500 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir