فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 285,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
1,850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
1,980,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir