فروش دنا 1.7 لیتر در آذربایجان غربی مدل 1397

دنا، 1.7 لیتر، 1397

آذربایجان غربی

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
otex.ir