فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 106,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

هرمزگان - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir