فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 106,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
970,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir