فروش سمند LX در تهران مدل 1391

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 22,400,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1394

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir