فروش سمند LX در البرز مدل 1386

کارکرد : 279,000 کیلومتر قیمت : 15,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir