فروش نیسان رونیز در آذربایجان غربی مدل 1382

نیسان، رونیز، 1382

آذربایجان غربی

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1384

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1384

یزد - 5 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1388

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1382

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1389

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1384

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
193,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
otex.ir