فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 103,000 کیلومتر قیمت : 193,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir