فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 103,000 کیلومتر قیمت : 193,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir