فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2012

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی

کارکرد : 165,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 3 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir