فروش هیوندای جنسیس در کرمانشاه مدل 2012

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir