فروش ب ام و 530i در فارس مدل 2005

کارکرد : 195,000 کیلومتر قیمت : 110,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2005

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,600,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,650,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir