فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 7,900 کیلومتر قیمت : 187,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 7 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
648,000,000
منبع آگهی
otex.ir