فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 7,900 کیلومتر قیمت : 187,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
199,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir