فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 21,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
382,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
113,500 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir