فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2013

کارکرد : 21,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 12 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir