فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 33,900,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
9,800 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1384

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

قم - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir