فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1384

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1381

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir