فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1384

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1391

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
1,330,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir