فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 1,850,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 4 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
113,500 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
1,400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir