فروش سمند LX در مازندران مدل 1389

سمند، LX، 1389

مازندران

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 17,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
50,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir