فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 231,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir