فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 79,000 کیلومتر قیمت : 1,550,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
18,900 کیلومتر
قیمت
449,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir