فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 79,000 کیلومتر قیمت : 1,550,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir