فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 1,830,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
113,500 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir