فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 1,830,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir