فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2010

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 970,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2014

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir