فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 212,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
650,000,000
منبع آگهی
otex.ir