فروش هیوندای جنسیس در مازندران مدل 2013

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : 290,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir